አስቸኳይ መልእክት፦ 1/8/2020 በ 6:53 AM

Update: ከባድ የአየር ሁኔታ ለመንገዶች አስቸጋሪ በመሆኑ ምክንያት ዛሬ ጃኑዋሪ 8/2020 የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ ሁለት ዘግይተው ይከፈታሉ ። የአውቶቡስ አገልግሎት ሁለት ሠዓት በመዘግየት መርሃግብር መሠረት ይሰጣል። የጠዋት ቅድመምዋእለህፃናት፣ በጠዋት የሚካሄድ የግማሽ ቀን ሄድስታርት፣ ሌሎች በጠዋት ክፍለጊዜ የሚካሄዱ የግማሽ ቀን ፕሮግራሞች እና የመስክ ጉዞዎች ተሠርዘዋል። በ 10:50 a.m. ላይ የሚጀመሩ ሌሎች እንቅስቃሴዎች እና ፕሮግራሞች ተሠርዘዋል። አስተዳደራዊ ጽ/ቤቶች በመደበኛው ሠዓት ክፍይ ይሆናሉ። በት/ቤት ህንፃ ውስጥ የሚካሄዱት የህፃናት እንክብካቤ ፕሮግራሞች በመርሃ ግብራቸው መሠረት ይቀጥላሉ።

  ወደ ሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ እንኳን ደህና መጡ! እርስዎ እና ቤተሰብዎ የእኛ MCPS ቤተሰብ አካል በመሆናችሁ የላቀ ደስታ ይሰማናል። ምናልባት ለ MCPS፣ ወይም ለሜርላንድ አዲስ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ምናልባት እርስዎ እና የእርስዎ ቤተሰብ ወደ USA ገና መምጣታችሁ ይሆናል! ወይም ለዓመታት የ MCPS ቤተሰብ አካል በመሆን ሰንብታችሁ ይሆናል። የእርስዎ ሁኔታ የትኛውም ቢሆን፣ ይህንን ድረ-ገጽ ጠቃሚ ሆኖ የሚያገኙት ይመስለኛል። ትምህርት ቤቶች እንዴት እንደሚሠሩ የሚያሳዩ ቪድዮች አሉበት፣ ከ MCPS የሚተላለፉ ወቅታዊ መረጃዎች ጋር የሚያገናኙ ትሮች( links) አሉበት፣ ከዚህ በተጨማሪ ሌሎችም እርስዎ የሚፈልጓቸው ሠነዶች/ዶኩመንቶች ይገኙበታል። እነዚህን በሙሉ የሚያገኙት በአማርኛ ቋንቋ ነው! 

 
ልጆችዎ በትምህርት ቤቶቻችን ምርጥ የሆነ ትምህርት ማግኘታቸውን እውን ለማድረግ እያንዳንዱ ሠራተኛ በትጋት ይሠራል። ስለሆነም እደግመዋለሁ ... ወደ MCPS እንኳን ደህና መጡ! እርስዎን በመቀበላችን ደስተኞች ነን!