በአማርኛ ቋንቋ የተሰጠ መረጃ 

ወደ ሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ እንኳን ደህና መጡ! እርስዎ እና ቤተሰብዎ የእኛ MCPS ቤተሰብ አካል በመሆናችሁ የላቀ ደስታ ይሰማናል። ምናልባት ለ MCPS፣ ወይም ለሜርላንድ አዲስ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ምናልባት እርስዎ እና የእርስዎ ቤተሰብ ወደ USA ገና መምጣታችሁ ይሆናል! ወይም ለዓመታት የ MCPS ቤተሰብ አካል በመሆን ሰንብታችሁ ይሆናል። የእርስዎ ሁኔታ የትኛውም ቢሆን፣ ይህንን ድረ-ገጽ ጠቃሚ ሆኖ የሚያገኙት ይመስለኛል። ትምህርት ቤቶች እንዴት እንደሚሠሩ የሚያሳዩ ቪድዮች አሉበት፣ ከ MCPS የሚተላለፉ ወቅታዊ መረጃዎች ጋር የሚያገናኙ ትሮች( links) አሉበት፣ ከዚህ በተጨማሪ ሌሎችም እርስዎ የሚፈልጓቸው ሠነዶች/ዶኩመንቶች ይገኙበታል። እነዚህን በሙሉ የሚያገኙት በአማርኛ ቋንቋ ነው!

 
ልጆችዎ በትምህርት ቤቶቻችን ምርጥ የሆነ ትምህርት ማግኘታቸውን እውን ለማድረግ እያንዳንዱ ሠራተኛ በትጋት ይሠራል። ስለሆነም እደግመዋለሁ ... ወደ MCPS እንኳን ደህና መጡ! እርስዎን በመቀበላችን ደስተኞች ነን!