የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS)

2017-2018 የትምህርት ዓመት

ለማህበረሰብ የቀረበ አመታዊ ሪፖርት

የተከበሩ አንባቢ፡-

በሞንጎመሪ ካውንቲ የትምህርት ቦርድ ስም፣ የ2018 ዓመታዊ ሪፖርት ለማህበረሰቡ ሳቀርብ ደስታ ይሰማኛል።

የሞንጎመሪ ካውንቲ የህዝብ ት/ቤቶች (MCPS) ተልእኮ በትምህርት፣ ችግርን የመፍታት ፈጠራ፣ እና የማህበራዊ ስሜት ሙያ በኮሌጅ እና በሥራ ስኬታማ ለመሆን የሚያስችል እውቀት ለእያንዳንዱ/ዷ ተማሪ ማስጨበጥ ነው። የአካደሚክ ስኬታማነት በዘር፣ በጎሣ፣ በጾታ፣ በማህበራዊ ኢኮኖሚ አቋም፣ በቋንቋ ብቃት ወይም ስንክልና ምክንያት የማይተነበይ መሆኑን በማረጋገጥ ተማሪዎቻችንን ለማስተማር እንሠራለን። በትምህርት፣ በመሻሻል እርምጃ፣ ስኬታማነት እና እድሎችን አስመልክቶ ስለ ፍትኃዊነት እና ልቀትን በተመለከተ፣ "All Means All" በሚለው ጽንሰ ሃሳብ እናምናለን።

ተልእኮአችንን ለማሣካት፣ ለተማሪዎቻችን ጠንካራ/የላቀ አካደሚክ ትምህርት፣ ለብዝሃነት የመማር እድሎች ተደራሽነት፣ ከፍተኛ የትምህርት መርጃዎችን፣ ሠላማዊ የትምህርት አካባቢዎችን፣ እና ሌሎች በርካታ ነገሮችን እንሰጣቸዋለን/እናቀርብላቸዋለን። የ2018 ዓመታዊ የማህበረሰብ ሪፖርት በ 2017–2018 የትምህርት ዓመት የተከናወነ ይህን ወሳኝ ሥራ በፍጥነት ለመዳሰስ ያገለግላል።

ተማሪዎች በአካደሚክ ሥራቸው ከፍተኛ ደረጃ ለመድረስ መማር እንዲችሉ እንዲረዳቸው አካላዊ፣ ማህበራዊ እና ስነልቦናዊ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል። MCPS ፣ በሁሉም የኤለመንተሪ ትምህርት ቤቶች የሙሉ ጊዜ የምክር አገልግሎት/ካውንስሊንግ ሠራተኞችን በመጨመር፣ ለትምህርት ቤቶች የስነልቦና/ሳይኮሎጂ አገልግሎቶችን አሻሽሎ በመመደብ፣ እና በጠቅላላ በካውንቲው ውስጥ ለአእምሮ ጤንነት ፕሮግራሞች ተደራሽነትን በማስፋት ዙርያ ኢንቨስት የማድረጉን ተግባር ይቀጥላል። እኛ ዓላማችን ተማሪ እንዲማር ነው፣ ስለሆነም በአካል፣ በአእምሮ እና በመንፈስ ጤንነት ሲኖራቸው ተማሪዎች የተሻለ የአካደሚ ሥራ መሥራት እንደሚችሉ እናውቃለን።

በዚህ የማህበረሰብ ዘገባ የተካተቱት፡-

 • ከ 2017 – 2018 የትምህርት አመት ትኩረቶች
 • የMCPS የህዝብ ስብጥር ጥናቶች/demographics እይታ በጨረፍታ
 • ስለተማሪ ሥራ አፈጻጸም፣ ምረቃ፣ አገልግሎቶች እና ስለ እኛ የሥራ ግብረኃይል መረጃ/ዳታ
 • "All Means All" የተሰኘው አቀራረብ ተማሪዎችን ለማገልገል እና እድሎችን ለማግኘት የልዩነት-ክፍተት ለመዝጋት ነው
 • ስለ ስራ ማስኬጃና የካፒታል በጀቶቻችን መረጃ

ተልእኮአችንን ወደ ትምህርትና ተግባር ለመለወጥ ላገዙን ከ23,000 በላይ መምህራን፣ ኣስተዳዳሪዎች እና ሰራተኞች ምስጋና ይድረሳችሁ። ለአጋሮቻችን፣ ለወላጆች፣ እና ለማህበረሰቡ በጠቅላላ ስላደረጋችሁት ድጋፍ፣ ስለ አስተዋጽኦዋችሁ እና ስለተሳትፎአችሁ አመሰግናለሁ።

በዚህ ሪፖርት ላይ እንደተዘረዘረው በተከናወኑ ነገሮች መሠረት ላይ እየገነባን ለሁሉም ተማሪዎች የተቻለውን ያክል ከፍተኛ/ምርጥ ህዝባዊ ትምህርት መስጠታችንን በማረጋገጥ ጥረታችንን እንቀጥላለን።

ከአክብሮት ጋር

Shebra L. Evans, ሼብራ ኤል. ኤቫንስ
ፕሬዚደንት
የሞንትጎመሪ ካውንቲ የትምህርት ቦርድ

ጃክ አር. ስሚዝ (ዶ/ር) Jack R. Smith, Ph.D.,
የት/ቤቶች ዋና ተቆጣጣሪ Superintendent of Schools

ተልዕኮ/ዓላማ

እያንዳንዱ/ዷ ተማሪ በኮሌጅም ሆነ በስራ ስኬታማ እንዲሆን/እንድትሆን የኣካደሚ፣ የፈጠራ ችሎታን የተካነ የችግር ኣፈታት፣ እና የማህበራዊ ስሜት ክህሎቶች ይኖሩታል/ይኖሯታል።

ራዕይ

ለእያንዳንዱና ለማንኛውም ተማሪ እጅግ የላቀውን ህዝባዊ ትምህርት በማቅረብ መማርን እናበረታታለን።

መሰረታዊ/ዋና አላማ

ሁሉም ተማሪዎች ለወደፊት ኑሮኣቸው ጠንካራ/የዳበረ ህይወት እንዲኖራቸው/እንዲበለፅጉ ማዘጋጀት።

ዋና ጠቀሜታ/እሴት

ትምህርት፣ ግንኙነት፣ አክብሮት፣ ልቀት፣ ፍትህ።

MCPS በ 2017-2018 የተማሪዎች ስብጥር

የተማሪዎች ስብጥር

የ 2017-18 የተማሪዎችን ስብጥር ይመልከቱ

የተማሪዎች ስብጥር

በ 2017-2018 የ MCPS ተማሪዎች ስብጥር

የካርድ ገጽታ ሽፋን/Card image cap

አገልግሎቶች

የ 2017-18 አገልግሎቶችን ይመልከቱ

አገልግሎቶች

የ 2017-2018 የ MCPS አገልግሎቶች

የካርድ ገጽታ ሽፋን/Card image cap

የእኛ ግብረኃይል

ግብረኃይልን በዓይነት ይመልከቱ

የእኛ ግብረኃይል

2017-2018 የ MCPS ግብረኃይል

2017-2018 የሜሪላንድ የትምህርት ዲፓርትመንት ሪፖርት ካርድ

2017-2018 MSDE ሪፖርት ካርድ

የእኛን ሪፖርት ካርድ ይመልከቱ

MCPS ስልታዊ እቅድ/Strategic Plan

MCPS በ 2017 በአዲስ ሱፐርኢንተንደንት ጃክ አር. ስሚዝ/superintendent, Jack R. Smith አመራር አዲስ ስልታዊ የትኩረት መርሃግብሮችን መተግበር ጀምሯል። እነዚህ ቀዳሚ የትኩረት አቅጣጫዎች ለበጀት ዓመት 2018 የ MCPS ስልታዊ እቅድ እንዲሆኑ ተገንብተዋል።

በተጨማሪ ይወቁ

የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (Montgomery County Public Schools) ተልእኮ እያንዳንዱ ተማሪ የእርሱ ወይም የእርሷ የበፊት ማንነት ሳይገድበው/ሳይገድባት በኮሌጅ፣ በሙያ ሥራ እና በማህበረሰብ ዘንድ ስኬታማ ለመሆን፣ በአካደሚክ ችግርን የመፍታት የፈጠራ ችሎታ እና ማህበራዊና ስሜታዊ ክህሎቶች ማዳበርን ማረጋገጥ ነው። በርካታ ተማሪዎቻችን ከፍተኛ ደረጃዎች እየደረሱ ቢሆንም፣ ሁሉም ያላቸውን እምቅ አቅም ለመጠቀም የሚያስችላቸው እድሎች፣ ድጋፍ እና መገልገያዎችን (resources)የማግኘት እድሉ አልነበራቸውም። በተማሪዎች እድሎች እና ስኬታማነት ላይ በሁሉም የመማሪያ ክፍሎች፣ እና በሁሉም ት/ቤቶቻችን ያለውን የአለመመጣጠን/የልዩነት ክፍተቶችን ለመዝጋት የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) በቁርጠኝነት ይሰራል።

እድሎችን ማስፋፋት

የመጠቀሚያ መብት መንገድ/ዘዴ ማግኘት ስኬትን/ክንዋኔን ይቀድማል። ለሁሉም ተማሪዎች ትምህርት ለማበልፀግ በተረጋገጡ በተለያዩ ዘርፎች/ፕሮግራሞች ተደራሽነትን በማስፋት የማስተማር ሠአት ተጨምሮ ትምህርትን ለማቅረብ እና ለማስፋፋት MCPS ቁርጠኛ የሆነው ለዚህ ነው። MCPS በሦስት ቁልፍ ዙርያዎች ላይ እድሎችን አስፍቷል፦

የተስፋፉ የቋንቋ እና ማንበብና መጻፍ ማበልፀጊያ እድሎች

ከመደበኛው የቋንቋ ጥልቀት ፕሮግራሞች በተጨማሪ፣ በአሁኑ ወቅት MCPS ሁለት-አቅጣጫ የቋንቋ ጥልቀት ፕሮግራሞች (immersion programs) በአካባቢ ት/ቤት አሉት። እነዚህ ተማሪዎች 50% ትምህርታቸውን የሚያገኙት በእንግሊዝኛ ሲሆን 50% የሚማሩት በሌላ የትኩረት ቋንቋ ነው። MCPS በተጨማሪም የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ተደራሽነትን ለማዳበር በተጨማሪ የመማሪያ ቦታ እና ሁሉአቀፍ ማጣራት እና ተጨማሪ የአካባቢ ትምህርት ቤቶችን በማዳበር ሁሉም ተማሪዎች፣ በዚፕኮድ ሳይገደቡ ፕሮግራሙን እንዲሳተፉ ለማስቻል ነው።

የተራዘመ የትምህርት ጊዜ

በአብዛኛው ድህነት ባጠቃቸው ቤተሰብ ተማሪዎች ላይ ተጽእኖ የሚያደርገውን የሠመር ወቅት ትምህርት ማቋረጥን ለመጋፈጥ/ለመዋጋት፣ MCPS አሁን ባሉት የሰመር ትምህርት ፕሮግራሞች (ELO SAIL፣ ELO STEP፣ እና BELL program) ተደራሽነትን እና የመማር ጊዜ አራዝሟል/አስፋፍቷል፣ እና በጁላይ 2019፣ በሁለት Title I የኤለመንተሪ ትምህርት ቤቶች (Roscoe R. Nix እና Arcola) MCPS የትምህርት ዓመቱን በ30 ቀኖች ያራዝማል።

ለትምህርት በቅድሚያ ተጋላጭ መሆን

MCPS የ Pre-K ክፍሎችን እየጨመረ እና የሙሉ ቀን ትምህርት ትግባሬዎችን በጠቅላላ በካውንቲው ውስጥ እያስፋፋ ይገኛል፤ ሳይንስ፣ ምህንድስና፣ ቴክኖሎጂ እና ሒሳብ/Science, Engineering, Technology and Math (STEM) በኤለመንተሪ ዋና ከሪኩለም ላይ በማካተት፣ እና በከፍተኛ ድህነት የተጠቁ ተማሪዎች ያሉባቸው ትምህርት ቤቶች ላይ የስነጥበብ ትምርትን በማስፋፋት ላይ ይገኛል።

የታመቀ ችሎታን ማውጣት

ተማሪዎች ትምህርት ቤት አጠናቀዉ ሲወጡ ለወደፊታቸዉ ትርጉም ያለው ብሩህ አማራጮች መያዛቸዉን የማረጋገጥ ኃላፊነት አለብን። እነዚህ አማራጮች ክሬዲት-የሚያስገኙላቸው የኮሌጅ ኮርሶች፣ ትርጉም ያለው ሥራ ለመጀመር ተፈላጊ የሆኑ የሙያ እውቀት እና የሙያ ፈቃዶችን መያዝ፣ ወይም ለአብዛኛዎቹ ተማሪዎቻችን ሁለቱንም ሊሆን ይችላል።

ጥብቅ የሆነ የኮርስ ሥራ እና የኮሌጅ ምዘና መሰናክሎችን መስበር

ከጊዜ ወደ ጊዜ፣ ተማሪዎች ጥረትና ቁርጠኝነት የሚጠይቅ ትምህርት ሲጋፈጡት እና ድጋፍ ሲያገኙ በድል ይወጣሉ። በተለይም ውክልና ያላገኙ ተማሪ ቡድኖች ላይ በማተኮር ተሳትፎአቸውን ለማሳደግ MCPS ከፍ ያለ ምደባ እና ኢንተርናሽናል ባሰሎሪኤት/International Baccalaureate ኮርሶች ተደራሽነትን አስፋፍቷል። በተጨማሪም፣ ሁሉም የሞንጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ተማሪዎች የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ካጠናቀቁ በኋላ የሚኖራቸውን እቅድ ለመደገፍ ለ(SAT፣ ACT ወይም Career Certificates) ምዘናዎች/ፈተናዎች ተደራሽነት ይኖራቸዋል።

ሙያ/ሥራ እና ማህበረሰብ ዝግጅት

የሞንጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ለሥራ-ዝግጁነት የሚሰጡ ኮርሶችን ጥራት አሻሽሏል እናም አስፋፍቷል። ፕሮግራሞቹ ከኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ እና ከኢንጅነሪንግ እስከ አቪየሽን፣ ፋይናንስ እና የማስተማር ሥራ ይለያያሉ። አንዳንድ ፕሮግራሞች ተማሪዎቹ ከሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት በሚመረቁበት ጊዜ ምንም ወጪ ሳያስከትልባቸው ወይም በቅናሽ ወጪ የሁለት-ዓመት አሶሽየት ዲግሪ ይሰጣሉ፡፡ MCPS 21 ዓመት እድሜ ሳይሞላቸው በፊት የመመረቂያ መስፈርቶችን ማሟላት ለማይችሉ ተማሪዎች እና በመደበኛ ትምህርቶች ውስንነት ያለባቸው ወይም ያቋረጡ ተማሪዎችን ለማገልገል Career Readiness Education Academy እያስፋፋ ነው።

ለተማሪዎች ድጋፍ መስጠት

የአናሳ ተማሪዎች ስኮላርስ/Minority Scholars እና ለኮሌጅ ልሂቅነት እና ውጤታማነትን ማሳካት (Achieving Collegiate Excellence and Success) በመሳሰሉት ፕሮግራሞች ላይ ኢንቨስትመንታችን በተለምዶ አነስተኛ ውክልና ካላቸው የሚመጡ ተማሪዎችን ተጨማሪ የማስተማር እገዛ በመስጠት፣ ክትትል በማድረግ እና የባለቤትነት ስሜትን እንዲያዳብሩ ይረዳል።

ዓላማ ላይ የተመረኮዘ የማስተማር ስልቶች

የተዋጣለት የተማሪ ትምህርት ዓላማ ያደረገ እና በእውቀት የሚሰጥ ማስተማርን ይጠይቃል። ይህም ከመደበኛ የፈተና/ቴስት እና ከነዚህ ጥያቄዎች አጠቃላይ ድምር ውጤት ይልቅ አሻግሮ ማየትን ይጠይቃል፦

 • እያንዳንዱ(ዷ) ተማሪ እየተማረ/ች ነው?
 • በቂ ትምህርት/ዕውቀት እየቀሰሙ ናቸው?
 • እንዴት እናውቃለን?
 • እየተማሩ ካልሆነስ፣ ለምን?
 • ስለዚህ ምን ማድረግ ይኖርብናል?
መረጃው ባትሪ ነዉ

ዳታ/መረጃ ተማሪ እንዴት እየተማረ(ች) እንደሆነ የትምህርት ባለሙያዎች የበለጠ እንዲገነዘቡ ሊጠቅም ይችላል። የተማሪዎችን የትምህርት ሁኔታ ለመረዳት የቱ ጋ ግስጋሴ እያደረጉ እንደሆነ እና የትኛው ጋ ተጨማሪ ድጋፍ ያስፈልግ እንደሆነ ለመወሰን በብዙ አቅጣጫ መመልከትና መለካት ያስፈልጋል። እነዚህ እርምጃዎች የሚያካትቱት ኩዊዞችን፣ ፈተናዎችን እና የክፍል ደረጃን የሚመጥን ድርሰት መጻፍ፣ እና ደረጃ የሚመጥን በስቴት ደረጃ የሚሰጥ የቴስት ዳታ/መረጃ ነው። አዳዲስ፣ ጠንካራ የመረጃ/ዳታ መሣሪያዎችን፣ በመጠቀም የትምህርት ባለሙያዎች የተማሪዎችን ሥራ ለመቆጣጠር እና ድጋፎችን ለመስጠት ወይም የተማሪዎችን ፍላጎት ላማሟላት ከፍተኛ ተፈታታኝ ትምህርቶችን ለማቅረብ ያስችላቸዋል።

በብቃት የማስተማር ባህል ያላቸው

በተቻለ መጠን ውጤታማ ለመሆን የሰው አዕምሮ መረጃ/ኢንፎርሜሽን ለማዋሃድ/ለማብላላት አቋራጮችን ይወስዳል። ያለመታደል ይሆንና፣ እነዚህ አቋራጮች አንዳንድ ጊዜ ያለአስፈላጊ የሆነ ወደማድላት/ማዘንበል የመፍጠር እና ወደ ጅምላ ፍረጃ ያመራል። ለትምህርት ባለሙያዎች፣ ከተማሪ መጠበቅ ያለበት ከችሎታ ይልቅ በዘር፣ በጎሣ፣ ወይም በፆታ፣ ወደሚለው አስተሳሰብ ያመራል። ይህንን ውስጠታዋቂ/ጥርጥር የሌለው አድልዎ ለመፋለም እና መምህራን ከየትኛውም ወገን ተማሪዎች ጋር የተሻለ ግንኙነት እንዲኖራቸው MCPS የግዴታ መወሰድ ያለበትን ባህልን የመረዳት የብቃት ስልጠና ለሁሉም መምህራን አዘጋጅቷል።

ስለ እኛ ተማሪ ማንፀባረቅ

በማደግ ላይ የሚገኘው የእኛ ብዝሃነት ስብጥር ተማሪዎች አካል እንደእነርሱ ብዝሃነት ስብጥር ከፍተኛ-ምርጥ መምህራን ማግኘታቸውን ለማረጋገጥ፣ ብዝሃነት ስብጥር ያላቸውን አመልካቾች በእኛ ሲስተም ውስጥ በመምህርነት እንዲሠሩ MCPS ትኩረት በመስጠት እየሠራበት ይገኛል። በተጨማሪም በርካታ ስብጥር ድጋፍ ሰጪ ባለሙያዎችን ወደ ሰርቲፋይድ መምህርነት የሚያድጉበትን መንገዶች እየፈጠርን ነው።

ለቤተሰቦቻችን ድጋፍ መስጠት

MCPS ለመድብለ ቋንቋ ተናጋሪ ለሆኑ ቤተሰብ ማህበረሰቦች ጠቃሚ የሆኑ መገልገያዎችን/resources በማዘጋጀት በርካታ ቋንቋ ተናጋሪ የወላጅ ማህበረሰብ አስተባባሪዎች እና የተማሪ ፐርሶኔል ሠራተኞች አማካይነት ድጋፍ ለመስጠት በቁርጠኝነት ይሠራል። እንግሊዝኛ ዋነኛ ቋንቋቸው ላልሆነ ቤተሰቦች ወቅታዊ ትርጉም እና የማስተርጎም አገልግሎት ተደራሽነትን ከፍ ለማድረግ በቋንቋ አገልግሎቶች ሥራ ላይም ኢንቨስት እያረግን ነው።

MCPS ተልእኮውን ለመወጣት እና ለትምህርት ቤቶቹ ባጀት እንዲያሟላ ለማስቻል የሞንትጎመሪ ካውንቲ የትምህርት ቦርድ/Montgomery County Board of Education ከበርካታ ኃላፊነቶቹ መካከል፣ ፖሊሲዎችን የማዘጋጀት እና የመገምገም ወሣኝ ኃላፊነት አለበት። ይህንን ለማድረግ፣ ቦርዱ በመቶዎች እና በሺዎች ከሚቆጠሩ ወላጆች፣ ተማሪዎች፣ ሠራተኞች እና የማህበረሰብ አባላት ጋር በሠፈር - ክልል ስብሰባዎች/cluster meetings፣ ስለ በጀት ውይይት ሸንጎዎች፣ የት/ቤት ጉብኝቶች እና ሌሎችም በቀጥታ ግንኙነቶችን ያከናውናል። በተጨማሪ ይወቁ

በ 2017-2018 የትምህርት ዓመት በአጠቃላይ 32 የትምህርት ቦርድ ፖሊሲዎች እና የሞንጎመሪ ካውንቲ የህዝብ ት/ቤቶች (MCPS) ደንቦች እና መመሪያዎች ወይ ማሻሻያ ተደርጎባቸዋል፣ ክለሳ ተደርጓል፣ ወይም ተሰርዘዋል። አንዳንዶቹ ክለሳና ማሻሻያ የተደረገባቸው ቴክኒካዊ ስለሆኑ ጎልተዉ የሚታዩ አይደሉም።

የትምህርት ቦርድ ሁለት ፖሊሲዎችን አሻሽሏል፣ 27 ፖሊሲዎችን ክለሳ አድርጓል፣ 1 ፖሊሲ እና 2 መመሪያዎችን ሽሯል።

የሞንትጎመሪ ካውንቲ የትምህርት ቦርድ

የተሻሻሉ የትምህርት ቦርድ ፖሊሲዎች
ግምገማ/ክለሳ የተደረገባቸው የትምህርት ቦርድ ፖሊሲዎች
 • ABA-RC ትምህርት ቤት ውስጥ ወይም በትምህርት ቤት ንብረት አካባቢ ሻጮች-ቸርቻሪዎች
 • ABC-RA የወላጅ እና የቤተሰብ ተሳትፎ
 • ACF-RA ወሲባዊ ጥቃት
 • ACH-RA በሥራ ቦታ ማስፈራራት
 • FAA-RA የረዥም-ጊዜ የትምህርት ህንፃዎች/ተቋማት እቅድ
 • FFA-RA ለትምህርት ተቋማት ስያሜ መስጠት
 • GBA-RA እኩል/ፍትኃዊ ሥራ የመቀጠር እድል
 • GCA-RA የሠራተኛ የጥቅም ግጭት
 • GCC-RA መታሠርን፣ የወንጀል ክሶችን፣ እና ጥፋተኝነትን ሠራተኛ ራሱ ሪፖርት ስለማድረግ
 • GKA-RA አስተዳደራዊ ቅሬታ አቀራረብ
 • IKC-RA የክፍል ነጥብ አማካይ ውጤት (GPA) እና የተመዘነ/ወይትድ የክፍል ነጥብ አማካይ
 • IOE-RA ነፍሰጡር እና የሚያጠቡ ተማሪዎች ትምህርት የመቀጠል መመሪያ
 • IOE-RB የአጭር ጊዜ/ጊዜያዊ የማስተማር አገልግሎቶች
 • IPD-RA የጥናት-ጉዞ ፕሮግራሞች፣ የመስክ ጉዞዎች፣ እና የተማሪ ድርጅት ጉዞዎች
 • IRB-RA በትምህርት ቤቶች በጎፈቃደኝነት
 • ISB-RA የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መመረቂያ መስፈርቶች
 • JEA-RA ተማሪ የትምህርት ክትትል
 • JEE-RA የተማሪ ዝውውር እና አስተዳደራዊ ምደባዎች
 • JFA-RA የተማሪ መብቶች እና ኃላፊነቶች
 • JGA-RA የመማሪያ ክፍል አመራር እና የተማሪ ስነምግባር ጣልቃገብነቶች
 • JGA-RB ማገድ እና ማባረር
 • JGB-RA ፍተሻ እና መውረስ
 • JHC-RA የህፃን/ልጅ መጎሣቆልን እና ቸልተኝነት ሪፖርት ማድረግ እና ምርመራ
 • JHF-RA ማስፈራራት፣ ዛቻ፣ ማስጨነቅ
 • JHF-RA ተማሪን ማስጨነቅ፣ ማስፈራራት፣ ወይም ማዋከብ
 • JHG-RA ወሮበሎች፣ የወሮበላ ተግባር፣ ወይም ሌላ ተመሣሣይ መሠናክል ወይም ህገወጥ ቡድን ስነምግባርን መከላከል
 • KLA-RA ከህዝብ ለሚቀርቡ ጥያቄዎች እና ቅሬታዎች ምላሽ መስጠት
የተሻሩ የትምህርት ቦርድ ፖሊሲዎች
 • IEF ቀዳሚ የሕጻናት ትምህርት
የተሻሩ የ MCPS ደንቦች
 • CEB-RA በማስተማር ላይ የካውንስል ሚና እና አባልነት
 • IPC-RA በኤለመንተሪ ትምህርት ቤቶች እና የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤቶች፣ 6ኛ ክፍል ከትምህርት ቤት ውጭ የውጪ ቋንቋ ፕሮግራሞች

በ 2017-2018 ተሻሽለው በሥራ ላይ የዋሉ ደንቦች/መመሪያዎች

ማሻሻልማስተማር እና መማርን

 • ተማሪዎች በጠንካራ የኮርስ ስራ፣ ፕሮግራሞች፣ እና የSTEM መስኮችን ጨምሮ ከስርኣተ ትምህርት ጋር በተያያዙ እንቅስቃሴዎች እንዲሳተፉ እድሎችን መጨመር
 • የተማሪዎችን ውጤቶችና እድሎች ለመጨመር በሁሉም የመካከለኛ ደረጃ ት/ቤቶች በግኝት-ያተኮሩ ከትምህርት ጊዜ-ውጭ እንቅስቃሴዎች/extracurricular ፕሮግራሞችን ማስፋፋት
 • የቤት ኣካባቢ ት/ቤት ሞዴል የልዩ ትምህርት ፕሮግራሞችን ማስፋፋት
 • በጠንካራ ቁሳቁሶች፣ ትኩረት ያለው ድጋፍ፣ እና ለፕሮግራም ዝግጅት ኣቅርቦቶች ኣማካይነት ውጤታማ የሂሳብ ትምህርትን ማረጋገጥ
ስልታዊ ግቦች

ትኩረት የሚሰጥባቸውመማር፣ ተጠያቂነት፣ እና ውጤቶች

 • የኣሃዞችን ግንዛቤ በሁለገብ የኣሃዞች ስርኣቶች ትግባሬ ኣማካይነት ማሻሻል
 • SAT፣ ACT፣ ወይም የስራ የምስክር ወረቀት ግምገማዎች ለመውሰድ ለሚፈልጉ ተማሪዎች የግምገማ እድሎች ማቅረብ
 • የድባብ ቅኝቶችን ለሰራተኞችና ለተማሪዎች መተግበር
 • ሁሉን አቀፍ እና ስርዓታዊ የኮሌጅ/ስራ ዕቅድ ጥረቶችን ለማምጣት የሚረዱ ሥርዓቶችን መተግበር
ስለ ተማሪ ግስጋሴ መረጃ ከ Dashboards ይቃኙ

ትኩረት በሠብአዊ እሴት ላይ

 • ለመምህራን እና ለረዳት መምህራን/paraeducators ተፈላጊ ሞያዊ ትምህርት ሲተገበር ባህላዊ ችሎታ፣ ግልጽ እድልዎ፣ እና መልሶ ገንቢ ልምድን ማካተት
 • ስለ ውጤታማ ልምዶችና የይዘት እውቀት ለመምህራን ትኩረት ያለው ስልጠና መስጠት
 • መምህራን ለመሆን ለሚፈልጉ የድጋፍ ኣገልግሎት ሰጪ ሰራተኞች ሁለገብ ጎዳና ፕሮግራሞች ማዳበር
 • ፍትሃዊና የላቁ የሰራተኛ ኣቀጣጠር ጥረቶችን ማስፋፋት

በሰብኣዊ እሴት ላይ ማተኮር

የ MCPS ግብረኃይል፦ የስብጥር ገጽታ/መገለጫ

የ 2016 በጀት ዓመት የ2017 በጀት ዓመት የ2018 በጀት ዓመት
መቶኛ/ፐርሰንት መቶኛ/ፐርሰንት መቶኛ/ፐርሰንት
ሴት 73.90% 73.80% 73.80%
ወንድ 26.10% 26.20% 26.20%
ድምር 100.00% 100.00% 100.00%
የ 2016 የበጀት ዓመት የ2017 የበጀት ዓመት የ2018 የበጀት ዓመት
አሜሪካዊ ኢንዲያን ወይም አላስካዊ 0.2% 0.2% 0.2%
እሲያዊ 7.9% 8.0% 8.2%
ጥቁር ወይም አፍሪካዊ አሜሪካዊ 17.7% 18.0% 18.0%
የሰፓኒሽ ተወላጅ 11.3% 12.0% 12.5%
የሐዋይ ተወላጅ ወይም ከፓስፊክ ደሴት 0.1% 0.1% 0.1%
ሁለት ወይም ከዚያ በላይ 1.3% 1.4% 1.4%
ነጭ 61.5% 60.5% 59.6%
ድምር 100.00% 100.00% 100.00%
የ2016 የበጀት ዓመት የ2017 የበጀት ዓመት የ2018 የበጀት ዓመት
ከ 20 በታች 0.00% 0.00% 0.00%
20 - 29 ዓመት 12.00% 12.60% 12.70%
30 - 39 ዓመት 21.40% 21.90% 22.10%
40 - 49 ዓመት 24.90% 24.80% 25.00%
50 - 59 ዓመት 26.70% 26.40% 26.00%
60+ አመት 14.90% 14.40% 14.20%
ድምር 100.0% 100.0% 100.0%

1. መረጃው ቋሚ ሠራተኞችን ቁጥር በነፍስወከፍ ያንፀባርቃል። ጊዜያዊ እና ተተኪ ሠራተኞች አልተጨመሩም፡፡

2. መረጃው የተሰበሰበው ኦክቶበር 15 ነው።

በሰብኣዊ እሴት ላይ ማተኮር

የ MCPS ግብረኃይል፦ የመምህራን በስራ ላይ መቆየት/ዘላቂነት

(የበጀት ዓመትን ተመርኩዞ የአዲስ ቅጥር መረጃ)

የበጀት ኣመት የተቀጠሩ መምህራን ቁጥር የተሰናበቱ ጠቅላላ ቁጥር
የ2007 በጀት ዓመት የ2008 በጀት ዓመት የ2009 በጀት ዓመት የ2010 በጀት ዓመት የ2011 በጀት ዓመት የ2012 በጀት ዓመት የ2013 በጀት ዓመት የ2014 በጀት ዓመት የ2015 በጀት ዓመት የ2016 በጀት ዓመት የ2017 በጀት ዓመት የ2018 በጀት ዓመት
# % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # % # %
የ2007 በጀት ዓመት 1,256 121 9.6% 121 9.60% 56 4.50% 38 3.00% 39 3.10% 51 4.10% 35 2.80% 30 2.40% 27 2.10% 17 1.40% 19 1.50% 16 1.30% 570 45.40%
የ2008 በጀት ዓመት 1,236 102 8.30% 63 5.10% 43 3.50% 47 3.80% 38 3.10% 20 1.60% 20 1.60% 43 3.50% 19 1.50% 22 1.80% 16 1.30% 433 35.00%
የ2009 በጀት ዓመት 777 59 7.60% 43 5.50% 37 4.80% 27 3.50% 28 3.60% 27 3.50% 27 3.50% 13 1.70% 16 2.10% 11 1.40% 288 37.10%
የ2010 በኣ 639 31 4.90% 42 6.60% 35 5.50% 24 3.80% 22 3.40% 19 3.00% 16 2.50% 15 2.30% 15 2.30% 219 34.30%
የ2011 በጀት ዓመት 492 30 6.10% 23 4.70% 23 4.70% 11 2.20% 39 7.90% 22 4.50% 20 4.10% 14 2.80% 182 37.00%
የ2012 በጀት ዓመት 881 61 6.90% 44 5.00% 39 4.40% 62 7.00% 32 3.60% 27 3.10% 22 2.50% 287 32.60%
የ2013 በጀት ዓመት 720 76 10.60% 57 7.90% 71 9.90% 44 6.10% 35 4.90% 38 5.30% 321 44.60%
የ2014 በጀት ኣመት 978 79 8.10% 79 8.10% 48 4.90% 45 4.60% 35 3.60% 286 29.20%
የ2015 በጀት ዓመት 972 32 3.30% 62 6.40% 59 6.10% 40 4.10% 193 19.90%
የ2016 በጀት ዓመት 720 54 7.50% 60 8.30% 41 5.70% 155 21.50%
የ2017 በጀት ዓመት 1,349 148 11.00% 84 6.20% 232 17.20%
የ2018 በጀት ዓመት 1,074 112 10.40% 112 10.40%
ጠቅላላ ድምር 11,094 3,278 29.5%

ይህ ሠንጠረዥ የሚያሳየው በባጀት ዓመቱ ውስጥ የተቀጠሩትን የመምህራን ብዛት እና (በመስመር ትይዩ ሲያነቡት) በቀጣይ የባጀት ዓመት ከሥራ የለቀቁ/የተሰናበቱትን ብዛት ያመለክታል።

2. ይህ ሠንጠረዥ በጡረታ የተገለሉትን አይጨምርም።

ትኩረትየማህበረሰብ አጋርነት እና ተሳትፎ

 • ለወላጆችና ሸሪኮች ስለሚገኙ እድሎች መረጃ ለመስጠት እና ለተማሪዎች ውጤቶችን ለማሻሻል መገልገያዎችንና ሳቁሶችን ማዳበርና ማገናኘት/ማስተላለፍ
 • በኪነጥበባት፣ ሳይንስ፣ እና በሂሳብ ፕሮግራሞች ተሳትፎና እድሎችን ለማሻሻል ከኤሌሜንታሪ ት/ቤቶች ጀምሮ መተላለፊያዎች መገንባት
 • በ ACES ፕሮግራም የትምህርት ቤቶችን ቁጥር ለማሳደግ ከሞንትጎመሪ ኮሌጅ/Montgomery College እና ከዩንቨርሲቲስ አት ሼዲግሮቭ/ Universities at Shady Grove ጋር አጋርነትን ማስፋት
በተጨማሪ ይወቁ

በማህበረሰብ ሽርክናዎችና ተሳትፎ ትኩረት ማድረግ

የዋናው ጽ/ቤት አጋሮቻችን

144 አጋር ድርጅቶች/116 ፕሮግራሞች
የድርጅቱ ዓይነት ድምር %
ህብረት 12 8.3
ቢዝነስ/ኮርፖሬሽን - Business/Corporation 28 19.4
የትምህርት ተቋም 16 11.1
ምስረታ 5 3.5
የመንግስት አስተዳደር 36 25.0
አትራፊ ያልሆነ ድርጅት 46 31.9
ማህበር 1 0.7
ድምር 144 99.998

የ 2017-2018 ዓመታዊ ሪፖርት የወላጅ አካደሚ መረጃ/ዳታ

አጠቃላይ የአውደጥናቶች ቁጥር፦85
የተሳተፉ ወላጆች/ሞግዚቶች አጠቃላይ ቁጥር፡-1,585
የተመዘገቡ ወላጆች/ሞግዚቶች አጠቃላይ ቁጥር፡-2,212
ከተመዘገቡት ውስጥ የተሳተፉ ወላጆች በመቶኛ/ፐርሰንቴጅ፦71%
የተሳታፊዎች አማካይ ቁጥር፦18.6
የማስተርጎም አገልግሎት የተጠቀሙ ወላጆች/ሞግዚቶች ቁጥር፦96
በሌሎች ቋንቋዎች የተሰጡ አውደጥናቶች ብዛት፦21
እንክብካቤ የተደረገላቸው ህፃናት ብዛት፦264
ግምገማ ያጠናቀቁ ወላጆች/ሞግዚቶች ብዛት፡-1,026

የወላጅ አስተያየት

በእያንዳንዱ አውደጥናት መጨረሻ ላይ ተሳታፊዎቹ ግምገማ እንዲሞሉ ይጠየቃሉ። የተሰጡት ግብረመልሶች እና አስተያየቶች የአውደጥናት ርእሶችን እና ሌሎች የፕሮግራም ማሻሻያዎችን ለመወሰን ይጠቅማሉ።

ከዚህ በታች ያሉት ቁጥሮች በጣም እስማማለሁ ወይም እስማማለሁ ብለው የመለሱትን ወላጆች ብዛት ያንፀባርቃል።

ይህንን አውደጥናት በመከታተል ጊዜዬን በቁምነገር ተጠቅሜበታለሁ።99.6%
የተማርኩትን ወስጄ ከልጄ ጋር እቤት ውስጥ እጠቀምበታለሁ፡፡99.2%
አቅራቢው/ዋ ግልፅ ነበር/ረች እና መረጃው/ኢንፎርሜሽኑ ለመረዳት ቀላል ነበር።99.3%

ወላጅ/ሞግዚት ግብረመልስ
ለአማራጭ ክፍል/ሰክሽን የማህበረሰብ ስብጥር ገጽታ ዝርዝር

በወላጅ አውደጥናቶች የተሳተፉ ወላጆች እና ሞግዚቶችን የብዝሃነት ገጽታ ማወቅ እንፈልጋለን። ከዚህ በታች ያሉት ቁጥሮች በግምገማው ቅጽ ላይ በፍላጎታቸው የሚሞሉት ክፍል ላይ የሞሉትን ወላጆች/ሞግዚቶች ጾታ፣ ዘር እና ጎሣ ያመለክታል።

ሴት፦75%
ወንድ፦25%

ዘር/ጎሣ

ህንዳዊ አሜሪካዊ፦<1%
እሲያዊ:28.7%
ጥቁር ወይ አፍሪካ-አሜሪካዊ:-16.9%
ሂስፓኒክ/ላቲኖ፦17.4%
ትውልደ ሃዋይ /ተወላጅ ወይም ሌላ የፓሲፊክ ደሴት ተወላጅ:-<1%
ነጭ:-33.8%
ሁለት ወይም ከሁለት በላይ ዘሮች፦4.2%

ትኩረትየሥራ ሂደት/ክንውን/አፈፃፀም ጥራት

 • የቢዝነስ ስርኣቶችን በማሻሻልና በማበልጸግ ቅልጥፍናዎችን መፍጠርና ውጤታማ ግብረቶችን ማረጋገጥ
 • የኣየር ጥራት ማበልጸግ፣ የጥገና ድጋፍ፣ እና የመከላከያ ፕሮግራሞች
በተጨማሪ ይወቁ

በግብረታዊ ልቀት ላይ ማተኮር

አውቶቡስ በሠዓቱ የደረሰበት በመቶኛ/ፐርሰንት

የ16 በጀት ዓመት94%
የ17 በጀት ዓመት94%
የ18 በጀት ዓመት96%

ለመከላከል የሚቻል የአውቶቡስ አደጋዎች

በ MCPS የአደጋ ገምጋሚ ቦርድ እና በሜሪላንድ መመሪያዎች መሠረት ሁሉም የአውቶቢስ አደጋዎች ለመከላከል-የሚቻል/ለመከላከል-የማይቻል በሚል ይለያሉ። ስለ ደህንነት ስልጠና/safety training፣ ግምገማ፣ እና ዓመታዊ የአደጋን ብዛት ለመቀነስ በዓመት ለመከላከል የሚቻል አደጋ ከ45 በላይ እንዳይኖር ለመመጠን የመጓጓዣ/ትራንስፖርት መምሪያ ዒላማ አድርጓል/አስቀምጧል።

የ16 በጀት ዓመት42
የ17 በጀት ዓመት43
የ18 በጀት ዓመት39

በአውቶቡስ የተጓጓዙ ተማሪዎች

የ16 በጀት ዓመት99,096
የ17 በጀት ዓመት101,225
የ18 በጀት ዓመት102,067

ለ2017 የበጀት ዓመት የትምህርት ቦርድ $2.46 ቢሊዮን የሥራ ማስኬጃ ባጀት አጽድቋል ጁን 14/2016 የሞንጎመሪ ካውንቲ የትምህርት ቦርድ ለበጀት ዓመት 2017 የ$2.46 ቢሊዮን የሥራ ማስኬጃ በጀት እንዲጠየቅ ወስኗል። ይኼ ከበጀት ዓመት 2016 በ $180,244,605 ጨምሯል/አድጓል። ይህ የወጪ መጠን መጨመሩ በስምንት ዓመት አስቸጋሪ የኤኮኖሚ ወቅት ጫና የነበረበትን የትምህርት ሥርዓቱን መሠረት አጠናክሯል፣ እናም በአፍሪካ-አሜሪካውያን፣ በላቲኖ፣ እና በኤኮኖሚ ዝቅተኛ ደረጃ ላይ ያሉ ተማሪዎችን የትምህርት ስኬታማነት ክፍተት ፈጣን የማጥበብ እርምጃ ለመውሰድ ረድቷል።

MCPS Budget 101 የሚለው ላይ ስለ ባጀት ሂደት፣የጊዜ ሰሌዳ እና ስለ ሌሎችም የበለጠ ለማወቅ ያንብቡ

ለበጀት ዓመት 2017 የበጀት ምንጮች የሞንጎመሪ ካውንቲ የሥራ ማስኬጃ ባጀት ቅኝት

የገንዘብ ምንጮች

ወጪዎች

የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ በሜሪላንድ ስቴት ከፍተኛ/ትልቅ መሆኑ ብቻ ሳይሆን፣ በስቴቱ ውስጥ እና በመላ አገሪቱ በፍጥነት እያደገ የሚገኝ የትምህርት ዲስትሪክት ነው። ከ2007–2008 የትምህርት ዓመት ወዲህ MCPS በ 23,801 ተማሪዎች እድገት አሳይቷል። በጠቅላላ የትምህርት ሥርዓቱ ውስጥ የሚገቡ ተማሪዎች ብዛት እየጨመረ በሄደ መጠን፣ ትኩረታችን ከኤለመንተሪ ትምህርት ቤት ደረጃ በተለይም ወደ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ደረጃ እየዞረ ነው። ይሀ ትርጉም ያዘለ የምዝገባ እድገት ለተጨማሪ የመማርያ ክፍል ቦታ ጭማሪ ከመጠን በላይ የሆነ ጥያቄ እየፈጠረ ነው። ባለፈው አስር ዓመት እያደገ የመጣውን የተማሪዎች ቁጥር ለማስተናገድ MCPS ከ 15,000 በላይ መቀመጫዎችን ጨምሯል፣ ነገር ግን ከዚህ ዓይነት የእድገት ፍጥነት ጋር ለማጣጣም በቂ አይደለም።

የፀደቀው የ 2019 በጀት ዓመት ካፒታል ባጀት እና የበጀት ዓመት 2019 - 2024 የካፒታል ማሻሻያዎች ፕሮግራም ለ28 የአቅም ግንባታ ፕሮጀክቶችን —13 ተጨማሪዎችን እና ሦስት አዳዲስ ት/ቤቶችን በኤለመንተሪ ትምህርት ቤት ደረጃ፣ ስድስት ተጨማሪዎችን በመካከለኛ ደረጃ ት/ቤት ደረጃ፣ እና አራት ተጨማሪዎችን እና ሁለት አዳዲስ ት/ቤቶችን በሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ደረጃ የባጀት ዝግጅትን ያካትታል። የ CIP ጥያቄ በጠቅላላ ካውንቲ አቀፍ የመሠረተ ልማት ማሞቂያ፣ አየር ማናፈሻ፣ እና የአየር ማስተካኪያ (HVAC) መተኪያ፣ ጣሪያ ለመተካት፣ ለመፀዳጃ ክፍሎች እድሳት፣ እና በርካታ ቁጥር ያላቸው ሌሎች የመሠረተ ልማት ፕሮጀክቶችን ያካትታል።

በካፒታል ማሻሺያዎች የሚከናወኑ የመዋዕለ ንዋይ ፍሰቶች በተማሪዎችና በወደፊቶቻቸው ላይ የሚደረጉ የመዋዕለ ንዋይ ፍሰቶች ናቸው። የምዝገባን እድገት ለመቋቋምና ተማሪዎች ሊማሩና ሊያድጉ የሚችሉባቸው ዘመናዊ፣ ሰላማዊ መማርያ ክፍሎች ለማቅረብ በትያትራዊ የመገልገያ ፍላጎቶችና በፋይናንሳዊ ሃቆች መካከል መፈፀም ያለበት ሚዛን ነው።

ቶማስ ኤድሰን የቴክኖሎጂ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት (Thomas Edison High School of Technology)

አዳዲስ ት/ቤቶች፣ የተጨመሩ፣ ማጠከሪያ(sq. ft.)

ትምህርት ቤት ዓይነት Sq. Ft.
ቤተዝዳ-ቼቪ ቼዝ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ተጨማሪ/ቅጥያ 84,618
Thomas Edison HS for Technology ቶማስ ኤድሰን የቴክኖሎጂ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት እደሳ/ማስፋፋት 171,526
ኖርዝ ቤተዝዳ መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት - North Bethesda MS ተጨማሪ/ቅጥያ 47,791
ሉሲ ቪ. ባረነለይ የአንደኛ ደረጃ ት/ቤት Lucy V. Barnsley ES ተጨማሪ/ቅጥያ 25,500
Kensington-Parkwood ES ከንሲንግተን-ፓርክውድ አንደኛ ደረጃ ት/ቤት ተጨማሪ/ቅጥያ 25,246
Bayard Rustin ES ባያርድ ረስቲን አንደኛ ደረጃ ት/ቤት ኣዲስ 97,397
ድምር 452,078

ሴፕቴምበር 2018 ትምህርት ሲጀመር የተጠናቀቁ የ 2017-2018 ትምህርት ዓመት ፕሮጀክቶች

Bethesda-Chevy Chase High School

አዲስ ግንባታና ከፍ ያሉ /ዋነኛ ካፒታል ፕሮጀክቶች

ሴፕቴምበር 2018 ትምህርት ሲጀመር የተጠናቀቁ የ 2017-2018 ትምህርት ዓመት ፕሮጀክቶች

 • 452,078 ስኩ.ጫማ አዲስ ትምህርት ቤት ግንባታ ተጠናቋል
 • ሴፕቴምበር 2018 ላይ ትምህርት ቤት ሲከፈት ስድስት ትልልቅ ካፒታል ፕሮጀክቶች ተጠናቀዋል
  • አንድ አዲስ ትምህርት ቤት - ባያርድ ረስቲን አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት/Bayard Rustin Elementary School
  • አንድ የማጠናከሪያ/የማስፋፊያ ፕሮጀክት
   • ቶማስ ኤድሰን የቴክኖሎጂ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት (Thomas Edison High School of Technology)
 • አራት ተጨማሪ/ቅጥያ ፕሮጀክቶች
  • Bethesda-Chevy Chase High School
  • ኖርዝ ቤተዝዳ መካከለኛ ደረጃ ት/ቤት North Bethesda Middle School
  • ሉሲ ቪ. ባርንስለይ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት/Lucy V. Barnsley Elementary School
  • Kensington-Parkwood Elementary School ከንሲንግተን-ፓርክላንድ አንደኛ ደረጃ ት/ቤት
 • የስምንት ትላልቅ ካፒታል ፕሮጀክቶች ግንባታ እየተካሄደ ይገኛል
 • ለስምንት ትላልቅ ፕሮጀክቶች እቅድ/ንድፍ(ዲዛይን) በመሠራት ላይ ነው