Tin Tức

Hội Chợ Stem

Thân mời các phụ huynh, học sinh đến tham dự Hội chợ Stem vào Ngày thứ Bảy 2  tháng 11. Đây là một dịp cho các học sinh ở mọi lứa tuổi có những kinh nghiệm thực tập và các biểu diễn khoa học. Yêu cầu xem tờ truyền đơn kèm theo đây để biết thêm thông tin: Hội Chợ Stem

Xin Ý Kiến Công Chúng về Lịch Trường Học 2020-2021

Hội đồng sẽ tổ chức một buổi họp điều trần vào ngày 7 tháng 3 năm 2019, bắt đầu lúc 6:00 chiều, để thu thập ý kiến ​​của cộng đồng về ranh giới trường học và nhóm trường, và cách các chuyên gia tư vấn sẽ tập trung nỗ lực và phân tích của họ. (Xin lưu ý: Không có khuyến nghị ranh giới cụ thể nào đang được xem xét

Chương Trình Ngoại Ngữ Tiểu Học

Quý vị xem thêm chi tiết về các chương trình ngoại ngữ tiểu học bằng cách bấm vào bản tin này. 

Các Chương Trình Sẵn Sàng cho Nghề Nghiệp - Career Readiness Programs

Các Chương Trình Sẵn Sàng cho Nghề Nghiệp là gì? Xin quý vị bấm vào trang này để biết thêm chi tiết về các chương trình chuẩn bị cho tương lai.

Lịch trình chủng ngừa tại các phòng y tế trong quận

Đây là địa điểm và lịch trình của những chủng ngừa cho các trẻ em tuổi đi học.

Chuẩn Bị cho Nghề Nghiệp

Thông Điệp của Giám Đốc Các Trường Học về Biểu Tình Quốc Gia vào Ngày 20 tháng 4, 2018.

Thông Điệp của Giám Đốc Các Trường Học

Thông Điệp của Giám Đốc các Trường Học về Biểu Tình Quốc Gia vào Ngày 20 tháng 4, 2018. Xem tại đây.

Ghi Danh Cho Chương Trình Head Start và Chuẩn Bị Mẫu Giáo

Quý vị có thể ghi danh cho các con quý vị ở tuổi chuẩn bị đi học cho các lớp Head Start và Chuẩn Bị Mẫu Giáo. Thêm thông tin có tại đây: Ghi Danh cho Head Start và Mãu Giáo

Phiêu Lưu Học Vấn vào Mùa Hè (ELO SAIL)

Đây là một chương trình học mùa hè miễn phí cho các học sinh sắp vào lớp Mẫu giáo đến Lớp 2. Xin quý vị đọc về chương trình này tại đây .

Thời Tiết Khẩn Cấp