Thêm thông tin bằng tiếng Việt → News

Thân mời các phụ huynh, học sinh đến tham dự Hội chợ Stem vào Ngày thứ Bảy 2  tháng 11. Đây là một dịp cho các học sinh ở mọi lứa tuổi có những kinh nghiệm thực tập và các biểu diễn khoa học. Yêu cầu xem tờ truyền đơn kèm theo đây để biết thêm thông tin:

Hội Chợ Stem
Các Trường Công Lập Quận Montgomery cung cấp những lớp học chuẩn bị cho nghề nghiệp trong tương lai cho các học sinh. Để xem thêm chi tiết về những lớp học này, xin quý vị bấm vào đây.