Thêm thông tin bằng tiếng Việt → News

Thân mời các phụ huynh, học sinh đến tham dự Hội chợ Stem vào Ngày thứ Bảy 2  tháng 11. Đây là một dịp cho các học sinh ở mọi lứa tuổi có những kinh nghiệm thực tập và các biểu diễn khoa học. Yêu cầu xem tờ truyền đơn kèm theo đây để biết thêm thông tin:

Hội Chợ Stem

 Chương trình học vấn mạnh mẽ và cc kinh nghiệm chuyên nghiệp thật sự ngoài đời để học sinh có thể kế hoạch tương lai của cc em. Xin quý vị ̣đọc về các chương trình này.